x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2010–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- syvällinen tietämys valitsemistaan informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aloista
- valmius tiedon välityksen, -hankinnan ja -hallinnan menetelmien ja järjestelmien tutkimukseen ja suunnitteluun
- valmius itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin
- valmius toimia informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sovellusalojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä
- valmius tieteelliseen jatkokoulutukseen
- hyvä viestintä- ja kielitaito

Sisältö

FM-tutkinnon rakenne (yhteensä 120 op):
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot 70-110 op
Vapaavalintaiset opinnot 10-50 op

Lisätiedot

Syventävien opintojen tarkoituksena on syventää tietämystä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median erityisaloista sekä valmistaa pro gradu -tutkielman tekoon. Ennen syventävien opintojen aloittamista opiskelija laatii niitä koskevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opintosuunnitelmassa nimetään pro gradu -tutkielman aihepiiri ja valitaan syventävien opintojen kurssit, jotka tukevat parhaiten tutkielman tekemistä ao. aihepiiristä. Opintosuunnitelmassa yksilöidään samalla syventävien opintojen (ml. tutkielma) aikataulu.


avaa kaikki

Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Syventävät opinnot 70–110 op
Suoritettava ITIMS61, ITIMS62 sekä vähintään 20 op opintokokonaisuuksista ITIMS1-ITIMS5
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos