x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2010–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK) 180 op, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Osaamistavoitteet

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaatintutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle:
- informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen
- valmiudet soveltaa hankkimaansa tietoa ja kehittyä asiantuntijaksi työelämässä
- valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
- edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen

Sisältö

Kandidaatintutkinnon (LuK, 180 op) rakenne on seuraava:
Yhteiset opinnot 17 op
Kieli- ja viestintäopinnot 14 op
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, perusopinnot 25 op
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, aineopinnot 45 op
Sivuaineet ja muut opinnot 79 op
(josta yhtä oppiainetta vähintään 25 op)


avaa kaikki

Luonnontieteiden kandidaatti (LuK) 180 op, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Aineopinnot 45 op
Suoritettava ITIMA01, ITIMA62, ITIMA71, ITIMA73 sekä vähintään 19 op kokonaisuuksista ITIMA1-ITIMA7: yhteensä 45 op
ITIMA6 Muut aineopinnot
ITIMA61 Aineopintojen opintopassi, 2–3 op
ITIMA62 Harjoittelu, 8 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos