x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (Luk) 180 op, pääaineena informaatiotutkimus

Osaamistavoitteet

Informaatiotutkimuksen kandidaatintutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle:
- informaatiotutkimuksen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen
- valmiudet soveltaa hankkimaansa tietoa ja kehittyä asiantuntijaksi työelämässä
- valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
- edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen

Sisältö

Kandidaatintutkinnon (LuK, 180 op) rakenne on seuraava:
Yhteiset opinnot 13 op
Kieli- ja viestintäopinnot 14 op
Informaatiotutkimus, perusopinnot 25 op
Informaatiotutkimus, aineopinnot 45 op
Sivuaineet ja muut opinnot 83 op
(josta yhtä oppiainetta vähintään 25 op)


avaa kaikki

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (Luk) 180 op, pääaineena informaatiotutkimus

Aineopinnot 45 op
Suoritettava 1 ammatillinen projekti, harjoittelu, tutkielmaopinnot sekä vähintään 18 op valinnaisia opintoja.
INFOHARJ Harjoittelu, 8 op
Tutkielmaopinnot 14 op
Pakollinen pääaineopiskelijalle. Suoritettava jaksot A91 ja A92
INFOA91 Tutkimusmenetelmät, 2 op
INFOA92 Tutkielmaseminaari, 12 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos