x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, pääaineena informaatiotutkimus

Osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- syvällinen tietämys valitsemistaan informaatiotutkimuksen aloista
- valmius tiedon välityksen, -hankinnan ja -hallinnan menetelmien ja järjestelmien tutkimukseen ja suunnitteluun
- valmius itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin
- valmius toimia informaatiotutkimuksen sovellusalojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä
- valmius tieteelliseen jatkokoulutukseen
- hyvä viestintä- ja kielitaito

Sisältö

FM-tutkinnon rakenne (yhteensä 120 op):
Informaatiotutkimuksen syventävät opinnot 70-110 op
Vapaavalintaiset opinnot 10-50 op

Lisätiedot

Syventävien opintojen tarkoituksena on syventää tietämystä informaatiotutkimuksen erityisaloista sekä valmistaa pro gradu -tutkielman tekoon. Ennen syventävien opintojen aloittamista opiskelija laatii niitä koskevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opintosuunnitelmassa nimetään pro gradu -tutkielman aihepiiri ja valitaan syventävien opintojen kurssit, jotka tukevat parhaiten tutkielman tekemistä ao. aihepiiristä. Opintosuunnitelmassa yksilöidään samalla syventävien opintojen (ml. tutkielma) aikataulu. Valinnaisten opintojen laajuus ja ala sovitaan HOPS:issa. Informaatiotutkimuksen valinnaisiin opintoihin voi valita myös hypermedian syventäviä opintojaksoja sekä aineopintojen valinnaisjaksoja. Molemmista on sovittava syventävien opintojen HOPS:issa.


avaa kaikki
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos