x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli ja kulttuuri: FM

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa perusteelliset tiedot joiltakin kielitieteen, saksankielisen kirjallisuuden tai saksankielisten maiden kulttuurin erityisaloilta, hallitsee saksan kielen erittäin hyvin sekä teoriassa että käytännössä, omaa tieteellisen tutkimustyön edellyttämät teoreettiset ja metodologiset valmiudet lingvististen, kirjallisuus- ja kulttuuritieteellisten lähteiden analysointia edellyttävään itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn.


avaa kaikki

Saksan kieli ja kulttuuri: FM

Syventävät opinnot 63–83 op
Kielitieto 6 op
Suoritettava 6 opintopistettä
Valinnaiset kurssit 20 op
Talousviestintä 15 op
GERFW1 Taloussaksa, 3–9 op
GERFW2 Talousviestintä, 3–4 op
GERFW4 Mainosviestintä, 3–4 op
GERFW5 Ammatti- ja erikoiskielet, 3–4 op
GERFW6 Terminologia, 3–4 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos