x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma (KSP), maisterin tutkinto

Osaamistavoitteet

Koulutussosiologian ja –politiikan (KSP) maisteriohjelman päämääränä on vastata yhteiskunnalliseen haasteeseen kouluttaa koulutuspolitiikan, vertailevan koulutustutkimuksen ja koulutuksen hallinnan asiantuntijoita, jotka kykenevät kriittisesti, analyyttisesti ja laaja-alaisesti toimimaan koulutuksen nykyisessä myöhäismodernissa ja pitkälti ylikansallisesti määrittyvässä toimintaympäristössä oli sitten kyse koulutustutkimuksesta, -politiikasta tai –hallinnosta. Lähtökohtana on tutkia ja analysoida koulutuspolitiikkaa ja koulutuksen hallintaa koulutussosiologisesta näkökulmasta. Koulutuspolitiikka ymmärretään tässä käsitteen laajassa merkityksessä: kyse on yhtä hyvin koulutuspolitiikan teksteistä kuin koulutuspolitiikan viemisestä käytäntöön, niin politiikan retoriikoista kuin politiikan vaikutuksista, politiikan toimijoista ja rakenteista, konteksteista ja kulttuureista. Koulutuksen hallinnalla taas viitataan uudentyyppisiin, vanhasta hallinnoinnista poikkeavaan koulutuksen sääntelyyn, joka kattaa koulutuksen suunnittelun, hallinnon, talouden ja arvioinnin käytännöt ja teoriat.

Sisältö

Maisteriohjelman pääaine on kasvatustiede.

Maisteriohjelma koostuu seuraavista opinnoista:
Viestintäopinnot 2 (tai 3 op)
Pääaineen opinnot 118 op
- joista lukukausiseminaarit 34 op

Kokonaislaajuus 120 op


avaa kaikki
Kasvatustieteiden laitos