x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen maisterikoulutus, kandidaatin tutkinto

Sisältö

Kandidaatin tutkinnon pääaineena voi olla joko aikuiskasvatus tai kasvatustiede.

Kandidaatintutkinto koostuu seuraavista opinnoista:
* Viestintä- ja orientoivat opinnot 21 op
* Pääaineen opinnot 60 op
* Sivuaineiden opinnot 85 op
* Vapaasti valittavat opinnot 14 op

Kokonaislaajuus 180 op


avaa kaikki

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen maisterikoulutus, kandidaatin tutkinto

Kasvatustieteiden laitos