x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Tohtoriopintojen tavoitteena on, että opiskelija on:

1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 1039/2013, 21 §)

Sisältö

Tohtorintutkinto vastaa laajuudeltaan työmäärää, joka on suoritettavissa kokopäivätoimisesti neljässä vuodessa. Tutkinto voidaan suorittaa myös osapäivätoimisesti. Tutkinto koostuu tohtoriopinnoista, joita on oltava yhteensä 30 opintopistettä, sekä väitöskirjatyöstä ja sen julkisesta puolustamisesta, 210 op.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Lääketieteen tohtorin tutkinto (LT)

Lääketieteen tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai sitä vastaavan saman tasoisen tutkinnon jonkin muun maan korkeakoulussa.

Filosofian tohtorin tutkinto (FT)

Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon tai joka on suorittanut ulkomaisessa korkeakoulussa suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan tutkinnon tai jolla tiedekunta muuten toteaa olevan suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet.

Terveystieteiden tohtorin tutkinto (TtT)

Terveystieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on terveystieteiden maisterin tutkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus.

Lisätiedot

Mahdollisuus suorittaa välitutkintona myös filosofian lisensiaatin tutkinto (FL) tai terveystieteiden lisensiaatin tutkinto (TtL).


avaa kaikki

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta