x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Psykologian kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueiden keskeiset teoriat, käsitteet ja alan sovellukset, osaa soveltaa psykologian perustutkimusmenetelmiä käytäntöön ja käyttää ammatillisen keskustelun perusperiaatteita käytännössä

Sisältö

• Opiskeluvalmiudet 5 op: YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS (2 op) ja TIEY4 Tietotekniikkataidot (3 op)
• YKY:n yhteiset opinnot 20 op
• Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
• MTTTY1 Tilastomenetelmien perusteet (5 op), MTTTA1 SPSS:n perusteet (2 op) ja PSYP0 Orientaatio psykologiaan (3 op)
• Psykologian perus- ja aineopinnot 85 op, joihin sisältyy tutkielma 10 op
• Valinnaiset opinnot 45 op, josta yhtä oppiainetta vähintään 20 op


avaa kaikki

Psykologian kandidaattiohjelma

Yleiset valmiudet, PsK
MTTTY1 SPSS:n perusteet, 2 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot
Pakolliset opintojaksot vaihtelevat opiskelijan tutkinto-ohjelman mukaan. Tarkemmat tiedot kunkin tutkinto-ohjelman pakollisista opintojaksoista löydät tutkinto-ohjelman kuvaustekstistä sekä opintokokonaisuuden kuvaustekstistä sähköisestä opinto-oppaasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, YTK ja PsK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja, joissa vieraan kielen taso vähintään B1-B2
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 45 op
Valinnaisiin opintoihin on sisällytettävä ainakin yksi toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen, vähintään 20 op laajuinen opintokokonaisuus. Valinnaiset opinnot saavat sisältää korkeintaan 5 opintopisteen verran psykologian opintoja.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta