Historian tohtoriohjelma

Edellytykset

Tohtoriopintojen edellytyksenä on suoritettu maisteritutkinto.


avaa kaikki

Historian tohtoriohjelma

Yhteiset jatkokoulutusopinnot 20–30 op
Suoritetaan ohjaussopimus/HOPS:in mukaisesti, lisätietoja: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/opetussuunnitelma/historia.html
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
TAYJ11 Tieteenfilosofia, 1–10 op
Oman tieteenalan ja tutkimuskohteen laaja ja syvällinen tuntemus 30–40 op
Suoritetaan ohjaussopimus/HOPS:in mukaisesti, lisätietoja: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/opetussuunnitelma/historia.html
Väitöskirjatyö 180 op
Suoritetaan ohjaussopimus/HOPS:in mukaisesti, lisätietoja: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/opetussuunnitelma/historia.html
DPHISO TOHTORIN VÄITÖSKIRJA, 180 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta