Filosofian tohtoriohjelma

Edellytykset

Edellytyksenä suoritettu maisteritutkinto.

Lisätiedot

Mahdollisuus suorittaa myös lisensiaatintutkinto, jolloin opintojen laajuus on 150 op.


avaa kaikki

Filosofian tohtoriohjelma

Yhteiset jatkokoulutusopinnot 20–30 op
Suoritetaan ohjaussopimus/HOPS:in mukaisesti, lisätietoja: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/opetussuunnitelma/filosofia.html
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
Oman tieteenalan ja tutkimuskohteen laaja ja syvällinen tuntemus 30–40 op
Suoritetaan ohjaussopimus/HOPS:in mukaisesti, lisätietoja: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/opetussuunnitelma/filosofia.html
Väitöskirjatyö
Suoritetaan ohjaussopimus/HOPS:in mukaisesti, lisätietoja: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/opetussuunnitelma/filosofia.html
DPPHIL Väitöskirja, 180 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta