Psykologian ja logopedian tohtoriohjelma

avaa kaikki

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelma

Yhteiset jatkokoulutusopinnot 20–30 op
Suoritetaan ohjaussopimus/HOPS:in mukaisesti, lisätietoja: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/opetussuunnitelma/psykologia.html
TAYJ11 Tieteenfilosofia, 1–10 op
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
Oman tieteenalan ja tutkimuskohteen laaja ja syvällinen tuntemus 30–40 op
Suoritetaan ohjaussopimus/HOPS:in mukaisesti, lisätietoja: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/opetussuunnitelma/psykologia.html
DPPL Väitöskirja 180 op
Suoritetaan ohjaussopimus/HOPS:in mukaisesti, lisätietoja: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/opetussuunnitelma/psykologia.html
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta