x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Logopedian kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan logopedian opiskelija osaa kuvata puheen, kielen ja viestinnän kehityksen sekä normaalin äänentuoton perusteet. Lisäksi hän osaa tunnistaa niiden häiriöitä sekä osaa perustella ja arvioida kuntoutuksen periaatteita. Opiskelija osaa hankkia teoreettista ja kliinistä tietoa, osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja soveltamaan tietoa.

Sisältö

Kandidaattiohjelma koostuu seuraavista opinnoista:
- perusopinnot 25 op ja aineopinnot 70 op
- muut pakolliset opinnot 50 op
- yksikön yhteiset opinnot 15 op (YKYYHT1, YKYYHT2, YKYYHT4)
- opiskeluvalmiudet 5 op
- viestintä-ja kieliopinnot 15 op
yht. 180 op


avaa kaikki

Logopedian kandidaattiohjelma

Yleiset valmiudet, HuK
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot
Pakolliset opintojaksot vaihtelevat opiskelijan tutkinto-ohjelman mukaan. Tarkemmat tiedot kunkin tutkinto-ohjelman pakollisista opintojaksoista löydät tutkinto-ohjelman kuvaustekstistä sekä opintokokonaisuuden kuvaustekstistä sähköisestä opinto-oppaasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, HuK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja, joissa vieraan kielen taso vähintään B1-B2
Puheviestinnän opintojakso 2 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritetaan yksi opintojakso (2 op)
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta