x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansanterveystieteen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Kansanterveystieteen maisteriopinnot suorittanut opiskelija
- osaa analysoida väestön terveyttä ja sairautta sekä terveyteen vaikuttavia tekijöitä
- osaa arvioida terveyttä ja sairautta koskevien tieteellisten lähteiden laatua ja luotettavuutta sekä hyödyllisyyttä kulloisenkin asiantuntijatehtävän tai tutkimuskysymyksen suhteen
- pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja perustelemaan tutkimuksessa tekemänsä menetelmälliset ja eettiset valinnat
- osaa käydä tieteellistä keskustelua toisten tutkijoiden ja aiemman tutkimuksen kanssa asianmukaisesti halliten tieteellisen argumentaation
- on saanut valmiuksia johtaa väestön terveyttä edistäviä ohjelmia ja toimia
- hallitsee yleisiä työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia taitoja ja eettisiä sääntöjä ja periaatteita kyeten työskentelemään vaativissa asiantuntijatehtävissä vastuullisesti ja aloitteellisesti sekä itsenäisesti että yhteistyössä toisten kanssa, myös moniammatillisissa ja monikulttuurisissa työyhteisöissä
- osaa viestiä työnsä edellyttämällä tavalla useammalla kielellä ja erilaisille yleisöille
- on tottunut suunnittelemaan ja arvioimaan omaa toimintaansa


avaa kaikki

Kansanterveystieteen maisteriopinnot

Syventävät opinnot 105 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta