Terveystieteiden tohtoriohjelma

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

300 op.


avaa kaikki

Terveystieteiden tohtoriohjelma

Tutkimustyötä tukevat pakolliset tohtoriopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset opinnot 5– op
Suoritettava 5 opintopistettä
DPHSR401 Hesdoc Annual Meeting, 1 op
DPHSR402 Tiivistämisen taito, 1 op
DPHSR403 Tieteellinen kirjoittaminen, 1–2 op
DPHSR404 Tutkijan työpaja, 4 op
DPHSR405 Academic Writing, 2 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta