Opinto-oppaat 2017–2018
Lääketieteen tohtoriohjelma

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

360 op.


avaa kaikki

Lääketieteen tohtoriohjelma

Terveystieteiden yksikön tohtorikoulutus 30 op
DPHSR Yleiset tutkijan taidot 6– op
Suoritettava 6–17 opintopistettä
Vaihtoehtoiset opinnot 5– op
Suoritettava 5 opintopistettä
DPHSR401 Hesdoc Annual Meeting, 1 op
DPHSR402 Tiivistämisen taito, 1 op
DPHSR403 Tieteellinen kirjoittaminen, 1–2 op
DPHSR404 Tutkijan työpaja, 4 op
DPHSR405 Academic Writing, 2 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta