x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ymmärrys julkisen viestinnän eri muodoista sekä julkisuuden tuottamisen käytännöistä ja hän on syventänyt ymmärrystään erityisesti journalismista yhteiskunnallisena ilmiönä, muuttuvana ammatillisena käytäntönä ja tieteellisen tutkimuksen kohteena. Hän on perehtynyt journalismin erityisalueisiin sekä tiedollisesti että taidollisesti, pystyy erittelemään niitä luovasti ja kriittisesti sekä kykenee soveltamaan oppimaansa muuttuvan työelämän haasteita vastaavasti. Opiskelijalla on monipuolinen tietämys julkisen viestinnän ja journalismin tutkimuskentästä ja hän hallitsee tutkimuksen tekemisen taidot sekä osaa soveltaa oppimaansa omakohtaisesti tutkimuksen tekemiseen. Opiskelija on saanut valmiudet akateemisiin jatko-opintoihin.

Sisältö

Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot koostuvat 1) tutkimusopinnoista, 2) erikoistumisopinnoista ja 3) valinnaisista opinnoista (sivuaineet). Osa opetuksesta on englanninkielistä.

Edellytykset

Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot on tarkoitettu sekä oman tutkinto-ohjelman opiskelijoille että erillisvalinnassa valituille opiskelijoille. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava ennen maisteriopintoja kohdassa "Edeltävien opintojen lisätiedot" mainitut opinnot. Erillisvalinnan kautta tulevien opiskelijoiden osalta opiskeluedellytyksistä on tietoja vuosittain ilmestyvässä Tampereen yliopiston valintaoppaassa.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Ennen journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopintoja opiskelijalla on oltava niihin riittävät valmiudet. Ne saa suorittamalla seuraavat tutkinto-ohjelman kandidaatinopinnot: Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin, Uutisjournalismi, Monimediajournalismin opintokokonaisuudesta vähintään yksi kurssi (Lehti- ja verkkojournalismi, Radiojournalismi tai Televisiojournalismi), Harjoittelu (journalistinen työ), Journalismin tulevaisuus sekä kandidaatintutkintoon kuuluvat tutkimusopinnot.

Journalistiikan maisteriopintoihin valitaan oman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden lisäksi myös muita opiskelijoita yhteishaussa. Valintaperusteet löytyvät vuosittain ilmestyvästä Tampereen yliopiston valintaoppaasta. Pelkkää maisterintutkintoa suorittamaan valituille kuuluu mahdollisesti lisäksi aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, jotka määritellään opiskelijan opiskelutaustan mukaan. Ulkomailla alemman tutkinnon suorittaneet voivat joutua täydentämään kieliopintoja.


avaa kaikki

Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot

Journalistiikan ja mediatutkimuksen syventävät opinnot 100–110 op
Erikoistumisopinnot 30–40 op
Vapaavalintaiset opinnot 20–30 op
Vapaavalintaiset erikoistumisopinnot. Suoritettava vähintään 20 op, mutta enintään 30 op. Opintojen sisältö vaihtelee vuosittain.
Valinnaiset opinnot 10–20 op
Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja omien tavoitteidensa mukaisesti.
Viestintätieteiden tiedekunta