x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Visuaalisen journalismin maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten visuaalisen journalismin kolme elementtiä: kuva, teksti ja design toimivat journalistisessa esityksessä, kuten uutisessa tai reportaasissa. Hän osaa tehdä myös niihin liittyvää tutkimusta, ja hänellä on hyvät valmiudet toimia alan journalistisissa tehtävissä kaikissa medioissa. Opiskelija on saanut valmiudet akateemisiin jatko-opintoihin.

Sisältö

VJM eli visuaalisen journalismin maisteriopinnot kouluttaa visuaalisen journalismin osaajia. VJM antaa valmiuksia hoitaa kuvajournalistisia tehtäviä esimerkiksi valokuvaajana tai visuaalisena suunnittelijana digitaalisessa ja painetussa mediassa. Opiskelija paneutuu myös visuaalisen kulttuurin ja kuvajournalismin tutkimukseen.

Edellytykset

Journalistiikan viestinnän tutkinto-ohjelmassa visuaalisen journalismin maisteriopintoihin hakeutuvalta vaaditaan kuvajournalismin aineopinnot mukaan lukien seminaari ja kandidaatin tutkielma kokonaisuudessaan. Ohjelman ulkopuolelta pyrkiviltä vaadittavat suoritukset käyvät ilmi erillishaun valintaperusteista.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Visuaalisen journalismin maisteriopintoihin valitaan oman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden lisäksi myös muita opiskelijoita erillishaun kautta. Erillishaun valintaperusteet löytyvät vuosittain ilmestyvästä Tampereen yliopiston valintaoppaasta. Erillishaun kautta suoraan maisteriopintoihin valituille kuuluu mahdollisesti lisäksi aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, jotka määritellään opiskelijan opiskelutaustan mukaan. Ulkomailla alemman tutkinnon suorittaneet voivat joutua täydentämään kieliopintoja.


avaa kaikki

Visuaalisen journalismin maisteriopinnot

Valinnaiset opinnot 20 op
Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja omien tavoitteidensa mukaisesti.
Viestintätieteiden tiedekunta