x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teatterityön kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Ilmiöpohjaiset kandidaatin opinnot tähtäävät näyttelijäammatissa tarvittavien taitojen ja tietojen tunnistamiseen ja niiden kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Opiskelu perustuu erilaisten ilmiöiden ruumiilliseen tarkastelemiseen, harjoittelemiseen ja esittämiseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ilmiöpohjaisuus kattaa lisäksi dramaturgisen ja taiteellisen kokonaisajattelun sekä erilaiset teoreettiset ja käytännölliset tulokulmat ilmiöiden historiallisiin, filosofisiin ja kulttuurisiin taustoihin. Opintojen aikana opiskelija kartuttaa ilmaisun eri alueita ja tekniikoita ja osallistuu esitysten tekemiseen. Päämääränä on ymmärrys oman ruumiin ja ajattelun mahdollisuuksista sekä kokemus toimimisesta erilaisissa esitysympäristöissä.

Sisältö

Teatteritaiteen kandidaatin opinnot etenevät vuosikursseittain, ja osa niistä tapahtuu kansainvälistymis- ja liikkuvuusopintoina. Opinnot muodostuvat aineopintojaksoista, joiden näyttelijäntaiteelliset tavoitteet jäsentyvät yhden ennalta valitun ilmiön tai aihepiirin ympärille. Tutkinto-ohjelman vakituiset sekä vierailevat opettajat vastaavat opetuksesta, josta osa toteutuu yhteisopetuksena. Kutakin opintojaksoa koordinoi nimetty vastuuhenkilö.

Ilmiöpohjaisten opintojaksojen ohella tutkintoon kuuluu itsenäisiä, vierailevien opettajien vetämiä erityiskursseja, jotka tarjoavat opiskelijalle ilmiöpohjaisesta opetuksesta poikkeavan lähestymistavan näyttelijäntaiteeseen. Osa erityiskursseista voidaan suorittaa myös vapaavalintaisina käytännöllisinä, taiteellisina tai teoreettisia aineopintoina. Lisäksi kandidaatin tutkintoon sisältyy kolmen vuoden ajan viikoittaisina jatkuvat perusopinnot, teoreettisia aineopintoja, kieli- ja tiedonhankintaopintoja sekä kirjallinen opinnäyte. Kandidaatin tutkinto valmistaa maisteriopintoihin.


avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta