x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ammattikasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen maisterin tutkinto

Osaamistavoitteet

Ammattikasvatuksen maisteriohjelman tavoitteena on edistää ammattikasvatuksen eri ilmiöiden ymmärrystä ja hallintaa sekä kehittää kykyä tarkastella kriittisesti ammattikasvatuksen ajankohtaisia teemoja. Lisäksi tavoitteena on luoda edellytykset arvioida alan tutkimusta ja kehitystä sekä antaa valmiudet tutkia ammattikasvatuksen ilmiöitä.

Sisältö

Tutkinnon rakenne:

* Viestintäopinnot 5 op
* Pääaineen syventävät opinnot 82 op
* Sivuaineiden opinnot 25 op
* Valinnaiset / muut opinnot 8 op

Maisterin tutkinnon kokonaislaajuus 120 op

Lisätiedot

Ammattikasvatuksen maisteriohjelma on mahdollista suorittaa työn ohessa. Tämä periaate näkyy:

1. Opintojen käytännön suunnittelussa ja toteutuksessa:
Opetus on jaksotettu ja se järjestetään siten, että työssäkäyvien opiskelijoiden on mahdollista osallistua luento-opetukseen ja ohjaukseen (pääsääntöisesti perjantai-iltaisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-15).
2. Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) suunnittelussa:
Jokaiselle rakennetaan yksilöllinen opintosuunnitelma.
3. Opintojen ohjauksessa koko opintojen ajan:
Ohjauksessa otetaan huomioon aikuisopiskelijoiden erilaiset tarpeet ja kokemustausta.

Opinnoista ja yksikön toiminnasta tiedotetaan kotisivuilla: www.uta.fi/aktkk


avaa kaikki
Kasvatustieteiden laitos