Opinto-oppaat 2017–2018
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

avaa kaikki

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

I vuoden lääketieteen opinnot 55 op
LÄÄK922 Solut, 9 op
LÄÄK932 Genetiikka, 3 op
LÄÄKA581 Aineenvaihdunta, 8 op
LÄÄKA200 Liikkuminen, 11 op
LÄÄKA341 Hapen saanti, 11 op
IV vuoden syksyn lääketieteen opinnot 24 op
LÄÄKA291 Jaksaminen, 5 op
LÄÄKA030 Abdominal complaints, 6 op
LÄÄKA331 Nivelkipu, 5 op
LÄÄKA321 Hätätilanteet, 6 op
Syventävät opinnot 60 op
Integroidut syventävät opinnot 40 op
Suoritetaan Integroidut syventävät opinnot 40 op, ml. Verestysjakso
LÄÄK11A Valmistuminen, 9 op
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta