x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erikoistuneet käsitteet, menetelmät ja tiedot
- kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin
- kykenee työskentelemään informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sovellusalojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä
- ymmärtää alan muuttuvan luonteen ja on valmis kehittämään omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan
- osaa viestiä ja kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen tieteellisillä ja muilla foorumeilla
- voi jatkaa opintojaan tieteellisessä jatkokoulutuksessa

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua erilaisiin informaatioalan tehtäviin. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät asiantuntija- ja johtotehtävissä mm. kirjastoissa, arkistoissa, verkkopalvelu- ja pelialan yrityksissä sekä tutkimuskeskuksissa. Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.

Sisältö

FM-tutkinnon rakenne (yhteensä 120 op):

-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot 80 op
-Valinnaiset opinnot 40 op

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa kolmessa eri opintosuunnassa ja yhdessä kv-maisteriohjelmassa:

1. Tietokäytäntöjen opintosuunta
2. Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunta
3. Tieto- ja asiakirjahallinnan opintosuunta
4. Master’s Degree Programme in Internet and Game Studies

Edellytykset

Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetettavat vaatimukset (jos tässä kuvatut vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina):

1. Alempi korkeakoulututkinto, joka on informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alalta tai soveltuvalta lähialalta.

2. Yhteensä vähintään 60 op informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavat opinnot.

Opintosuuntakohtaiset edellytykset on kuvattu opintosuuntien kuvauksissa.


avaa kaikki

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot

Tietokäytäntöjen opintosuunnan maisteriopinnot (FM)
ITISVT Maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritettava 40 opintopistettä
Vapaavalintaiset opinnot 40 op
Opintosuunnan valinnaiset opinnot voivat sisältää esim. muiden tutkinto-ohjelmien valinnaisia opintoja, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median valinnaisia aine- ja syventäviä opintoja, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja ja täydentäviä opintoja.
Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunnan maisteriopinnot (FM)
ITISVT Maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritettava 40 opintopistettä
Vapaavalintaiset opinnot 40 op
Opintosuunnan valinnaiset opinnot voivat sisältää esim. muiden tutkinto-ohjelmien valinnaisia opintoja, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median valinnaisia aine- ja syventäviä opintoja, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja ja täydentäviä opintoja.
Tieto- ja asiakirjahallinnan opintosuunnan maisteriopinnot (FM)
ITISVT Maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritettava 40 opintopistettä
Vapaavalintaiset opinnot 40 op
Opintosuunnan valinnaiset opinnot voivat sisältää esim. muiden tutkinto-ohjelmien valinnaisia opintoja, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median valinnaisia aine- ja syventäviä opintoja, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja ja täydentäviä opintoja.
Viestintätieteiden tiedekunta