x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

- hallitsee alan keskeiset käsitteet ja osaa muodostaa alasta kokonaiskuvan
- pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana
- hallitsee tieteellisen ajattelun ja tieteellisten työskentelytapojen perusteet
- osaa soveltaa ja arvioida hankkimaansa tietoa työelämässä
- pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti omasta alastaan eri foorumeilla
- pystyy jatkamaan opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa

Tavoitteena on kouluttaa osaajia, jotka pystyvät ammatillisesti ja tutkimuksellisesti lähestymään laaja-alaisesti informaatioyhteiskunnan ilmiöitä.

Sisältö

LuK-tutkinnon rakenne (yhteensä 180 op):

-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op
-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot 25 op
-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot 60 op
-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 60 op

Lisätiedot

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman opiskelija voi noudattaa opinnoissaan jotakin seuraavista opintopoluista:

1) Tietokäytäntöjen opintopolku
2) Kirjasto- ja tietopalvelujen opintopolku
3) Arkistoalan ja asiakirjahallinnon opintopolku
4) Tietohallinnon opintopolku
5) Peli- ja Internet-asiantuntijan opintopolku.

Opintopolut ovat suosituksia, joita kandidaattiohjelman opiskelijat voivat noudattaa opinnoissaan. Opintopolusta ei tule erillistä merkintää tutkintotodistukseen. Opintopolkujen sisältökuvaukset löytyvät tutkinto-ohjelman kuvauksesta.


avaa kaikki

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelma

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op
Viestintätieteiden tiedekunta, LuK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 60 op
Suoritettava yksi vähintään 25 op:n laajuinen valinnainen opintokokonaisuus ja muita valinnaisia opintoja
Viestintätieteiden tiedekunta