x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- oman opintosuuntansa alan hyvä tuntemus
- valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
- valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
- valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
- hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön
- tutkimuksen yleisten eettisten periaatteiden tuntemus

Maisteriopinnoissa opiskelija keskittyy matemaattisen teoriatiedon syventämiseen ja matematiikan tieteellisen erityisluonteen syvempään ymmärtämiseen sekä kehittää abstraktien struktuurien hahmottamiskykyään. Vapaavalintaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon ja valitun suuntavaihtoehdon mukaisesti.

Opintosuuntakohtaiset tavoitteet on kuvattu kunkin opintosuunnan tiedoissa.

Sisältö

Matematiikan maisteriopinnoissa on kolme opintosuuntaa, joista valitaan yksi.

- Matematiikan opintosuunta
- Matematiikan aineenopettajan opintosuunta
- Tietotekniikan matematiikan opintosuunta

Edellytykset

Edellytykset on kuvattu kunkin opintosuunnan kohdalla erikseen.

Lisätiedot

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta.


avaa kaikki

Matematiikan maisteriopinnot

Matematiikan opintosuunta (FM)
Matematiikan syventävät opinnot 80 op
Pakolliset syventävät opinnot 50–60 op
Suoritettava 50–60 opintopistettä
Suoritettava Pro gradu -tutkielma 40 op:n laajuisena ja vähintään toinen mainituista opintojaksoista.
MTTMS1 Algebra 2, 10 op
MTTMS2 Joukko-oppi, 10 op
MTTMS10 Pro gradu -tutkielma, 25–40 op
Muut syventävät opinnot 20–30 op
Suoritettava 20–30 opintopistettä
Valinnaiset opinnot 40 op
Vapaavalintaisia opintoja
Matematiikan aineenopettajan opintosuunta (FM)
Matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot 60 op
Pakolliset syventävät opinnot 25 op
Suoritettava Pro gradu -tutkielma 25 op:n laajuisena.
MTTMS10 Pro gradu -tutkielma, 25–40 op
Muut syventävät opinnot 35 op
Syventävät opintojaksot 20–35 op
Suoritettava 20–35 opintopistettä
Aineopintojaksot 0–15 op
Suoritettava 0–15 opintopistettä
0-15 opintopistettä syventävien opintojen kokonaisuudesta voi halutessaan suorittaa alla olevalta aineopintojen listalta. Muiden erikseen sovittavien aineopintojen sopivuus tulee varmistaa opintokoordinaattorilta tai matematiikan professorilta.
Valinnaiset opinnot 60 op
Kasvatustieteen opintoja, toisen opetettavan aineen opintoja sekä muita vapaavalintaisia opintoja siten, että kandidaatin ja maisterin tutkintoihin yhdessä sisältyy opettajan pedagogiset opinnot (väh. 60 op) ja toisen opetettavan aineen opinnot (väh. 60 op). 3.11.2017 lukien opiskelija voi suorittaa toisen opetettavan aineen sijasta Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op).
Tietotekniikan matematiikan opintosuunta (FM)
Tietotekniikan matematiikan syventävät opinnot 80 op
Pakolliset syventävät opinnot 50–80 op
Suoritettava 50–80 opintopistettä
Suoritettava Pro gradu -tutkielma 40 op:n laajuisena ja vähintään yksi mainituista opintojaksoista.
MTTMS1 Algebra 2, 10 op
MTTMS2 Joukko-oppi, 10 op
MTTMS3 Geometria, 10 op
MTTMS10 Pro gradu -tutkielma, 25–40 op
Muut syventävät opinnot 0–30 op
Suoritettava 0–30 opintopistettä
Valinnaiset opinnot 40 op
Tietojenkäsittelyopin opintoja siten, että kandidaatin ja maisterin tutkintoihin yhdessä sisältyy kokonaisuus Tietojenkäsittelyoppi Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelijoille 80 op. Syventävissä opinnoissa mainitut tietojenkäsittelyopin opintojaksot käyvät osaksi matematiikan syventäviä opintoja, mutta samaa opintojaksoa ei voi käyttää sekä matematiikan syventäviin opintoihin että tietojenkäsittelyopin kokonaisuuteen (opintojen käyttäminen kahteen kertaan). Lisäksi riittävä määrä vapaavalintaisia opintoja. Opintosuunnan opiskelijoille suositellaan tilastotieteen opintosuunnan opintoja.
Luonnontieteiden tiedekunta