x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatus ja yhteiskunta-tohtoriohjelma

Lisätiedot

KT-tutkintoon valittu opiskelija voi suorittaa kasvatustieteen lisensiaatin tutkinnon välitutkintona.


avaa kaikki

Kasvatus ja yhteiskunta-tohtoriohjelma

Kasvatustieteiden, tieteenteorian ja metodologian opinnot 40 op
B B Tieteenfilosofia- ja menetelmäopinnot sekä tutkimuksen etiikka 10–20 op
Suoritettava 2–4 allaolevaa
DPEDUB.3 Tutkimusetiikka, 5 op
DPEDUB.4 Opinnot Tampereen yliopiston Tutkijakoulun tarjonnasta 0–201 op
Vapaaehtoiset opinnot
Tieteellisen tutkimuksen perusteet 0–35 op
Opiskelija valitsee suoritettavat jaksot opintosuunnitelmansa mukaisesti
TAYJ11 Tieteenfilosofia, 1–10 op
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
TAYJ13 Tieteellinen argumentaatio, 1–10 op
Tutkimusmenetelmätaidot 0–90 op
Opiskelija valitsee suoritettavat jaksot opintosuunnitelmansa mukaisesti
TAYJ026 Laadullisen aineiston keruu, 1–10 op
TAYJ028 Mixed Methods, 1–10 op
TAYJ029 Muut tutkimusmenetelmät, 1–10 op
Tutkija- ja työelämätaidot 0–60 op
Opiskelija valitsee suoritettavat jaksot opintosuunnitelmansa mukaisesti
TAYJ031 Tieteen viestintä, 1–10 op
TAYJ032 Tieteellinen kirjoittaminen, 1–10 op
TAYJ033 Tieteelliset esitykset, 1–10 op
TAYJ034 Tutkimussuunnitelma, 1–10 op
TAYJ035 Tutkimusprosessi, 1–10 op
Muut yhteiset tohtoriopinnot 0–16 op
Opiskelija valitsee suoritettavat jaksot opintosuunnitelmansa mukaisesti
TAYJ042 IASR Lectures, 2–6 op
C C Tieteelliseen viestintään liittyvät opinnot 10–20 op
Suoritettava 2–5 allaolevaa
DPEDUC.3 Artikkelityöpaja, 5–10 op
DPEDUC.5 Opinnot Tampereen yliopiston Tutkijakoulun tarjonnasta 0–201 op
Katso tarjonta Tieteenfilosofia- ja menetelmäopinnot sekä tutkimuksen etiikka-kokonaisuuden kohdalta
DPEDUE Väitöskirja, 180 op
Kasvatustieteiden tiedekunta