x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Journalistiikan linjan maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Se antaa kelpoisuuden vaativiin ammatillisiin tehtäviin ja jatko-opintoihin.Tutkinnon suorittamiseksi ei tiedotusopissa edellytetä erillisiä sivuaineopintoja. Maisteriopinnot koostuvat tieteellisestä ja ammatillisesta syventymisestä sekä tutkielmaopinnoista.

Sisältö

Journalistiikan maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet työskennellä toimittajana sekä erilaisissa journalismin kehitys-, arviointi- ja tutkimustehtävissä.

Edellytykset

Journalistiikan linjan maisteriopintoihin voi hakeutua myös opiskelija, joka on suorittanut kandidaatintutkinnon tai vastaavat opinnot muulta kuin viestinnän alalta. Opiskelijavalinta tapahtuu tiedekunnan erillisvalinnan yhteydessä, ja journalistiikan maisterilinjalle näin valituille opiskelijoille on omat tutkintovaatimuksensa.

Lisätiedot

Maisteriopinnot (120 opintopistettä) jakautuvat tieteelliseen ja ammatilliseen perehtymiseen (50 op) ja tutkielmaopintoihin (70 op).


avaa kaikki

Journalistiikan linjan maisteriopinnot

Tieteellinen ja ammatillinen perehtyminen 50 op
TIEDMS2 JOURNALISMIN PERUSTEET, 13 op
TIEDMS2A Journalismin lajit, 4 op
TIEDMS2B Kielenhuolto, 5 op
TIEDMS3 JOURNALISTINEN TYÖ, 27 op
TIEDMS3A Toimitustyö, 6 op
MS3A1 Lehtityö, 3 op
MS3A2 Radiotyö, 3 op
MS3A3 Televisiotyö, 3 op
TIEDMS3B Tekstinhuolto, 2 op
TIEDMS3C Journalismi ammattina, 9 op
TIEDAJ6A Harjoittelu, 6 op
TIEDMS3D Valinnaiset opinnot, 10 op
Tiedotusopin laitos