x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot

Osaamistavoitteet

Tutkijakoulun yhteisille tohtoriopinnoille ei määritellä yleisiä osaamistavoitteita.

Sisältö

Tampereen yliopiston tutkijakoulu järjestää tohtoriohjelmien omaa tarjontaa täydentävää opetusta. Yhteiset tohtoriopinnot muodostavat tohtoriopiskelijoiden osaamistarpeisiin monipuolisesti vastaavan tarjottimen, josta opiskelijat voivat valita henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa soveltuvia kursseja. Kurssit ja muut tilaisuudet ovat avoimia kaikkien Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden tohtoriopiskelijoille ja osin myös muille tutkijoille. Opetusta järjestetään paitsi suomeksi myös englanniksi, mikä tukee kansainvälisten tohtoriopiskelijoiden opiskelua.

Tutkijakoulun järjestämät yhteiset tohtoriopinnot kokoavat yhteen usean tieteenalan tohtoriopiskelijoita, mikä kehittää monitieteellistä työskentelyä sekä vertaisoppimista ja -ohjausta. Kursseja suunnitellaan tohtoriopintojen eri vaiheisiin.

Vuosittainen kurssitarjonta suunnitellaan tiedeneuvoston linjausten mukaan yhteistyössä tohtoriohjelmien kanssa. Kurssirunko koostuu vuorolukukausin suomeksi ja englanniksi toistettavista ydinkursseista sekä muuttuvasisältöisistä tutkija-, työelämä- ja metodikursseista.


avaa kaikki

Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot

Tieteellisen tutkimuksen perusteet 0–35 op
Opiskelija valitsee suoritettavat jaksot opintosuunnitelmansa mukaisesti
TAYJ11 Tieteenfilosofia, 1–10 op
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
TAYJ13 Tieteellinen argumentaatio, 1–10 op
Tutkimusmenetelmätaidot 0–90 op
Opiskelija valitsee suoritettavat jaksot opintosuunnitelmansa mukaisesti
TAYJ026 Laadullisen aineiston keruu, 1–10 op
TAYJ028 Mixed Methods, 1–10 op
TAYJ029 Muut tutkimusmenetelmät, 1–10 op
Tutkija- ja työelämätaidot 0–60 op
Opiskelija valitsee suoritettavat jaksot opintosuunnitelmansa mukaisesti
TAYJ031 Tieteen viestintä, 1–10 op
TAYJ032 Tieteellinen kirjoittaminen, 1–10 op
TAYJ033 Tieteelliset esitykset, 1–10 op
TAYJ034 Tutkimussuunnitelma, 1–10 op
TAYJ035 Tutkimusprosessi, 1–10 op
Muut yhteiset tohtoriopinnot 0–16 op
Opiskelija valitsee suoritettavat jaksot opintosuunnitelmansa mukaisesti
TAYJ042 IASR Lectures, 2–6 op
Tutkijakoulu