x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Lääketieteen yksikön tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Tohtoriopintojen tavoitteena on, että opiskelija on:

1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 1039/2013, 21 §)

Sisältö

Tohtorintutkinto vastaa laajuudeltaan työmäärää, joka on suoritettavissa kokopäivätoimisesti neljässä vuodessa. Tutkinto voidaan suorittaa myös osapäivätoimisesti. Tutkinto koostuu opinnoista, joita on oltava yhteensä 30 opintopistettä, sekä väitöskirjatyöstä ja sen julkisesta puolustamisesta, 210 op.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Lääketieteen tohtorin tutkinto (LT)

Lääketieteen tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai sitä vastaavan saman tasoisen tutkinnon jonkin muun maan korkeakoulussa.

Filosofian tohtorin tutkinto (FT)

Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon tai joka on suorittanut ulkomaisessa korkeakoulussa suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan tutkinnon tai jolla yksikkö muuten toteaa olevan suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet.

Terveystieteiden tohtorin tutkinto (TtT)

Terveystieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on terveystieteiden maisterin tutkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus.


avaa kaikki

Lääketieteen yksikön tohtoriohjelma

Lääketieteellinen koulutusala
Tohtoriopinnot 30 op
Yleiset tutkijan taidot 6–10 op
Suoritettava 6–10 opintopistettä
Opiskelijan tulee koostaa kuuden opintopisteen vähimmäisopintomäärä niin, että se sisältää tutkimusetiikan kurssin sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja/tai viestintään perehdyttävän kurssin. Opiskelija voi valita kurssit alla olevasta listasta tai korvata ne vastaavilla suorituksilla.
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
TAYJ12 Research Ethics, 1–10 ECTS
TAYJ031 Scientific Communication, 1–10 ECTS
TAYJ031 Tieteen viestintä, 1–10 op
TAYJ032 Academic Writing, 1–10 ECTS
TAYJ032 Tieteellinen kirjoittaminen, 1–10 op
Terveystieteiden koulutusala
Tohtoriopinnot 30 op
Yleiset tutkijan taidot 6–10 op
Suoritettava 6–10 opintopistettä
Opiskelijan tulee koostaa kuuden opintopisteen vähimmäisopintomäärä niin, että se sisältää tutkimusetiikan kurssin sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja/tai viestintään perehdyttävän kurssin. Opiskelija voi valita kurssit alla olevasta listasta tai korvata ne vastaavilla suorituksilla.
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
TAYJ12 Research Ethics, 1–10 ECTS
TAYJ031 Scientific Communication, 1–10 ECTS
TAYJ031 Tieteen viestintä, 1–10 op
TAYJ032 Academic Writing, 1–10 ECTS
TAYJ032 Tieteellinen kirjoittaminen, 1–10 op
Lääketieteen yksikkö