x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Jatkotutkintoon suoritettavilla jatko-opinnoilla pyritään varmistamaan perehtyneisyys omaan tutkimus- ja tieteenalaan sekä hankkimaan tieteellisen kirjoittamisen taito ja metodologiset ja tieteenteoreettiset valmiudet.
Jatko-tutkintoon kuuluvia opintoja voidaan suorittaa oman oppiaineen, tieteenalayksikön tai Tampereen yliopiston tutkijakoulun järjestämänä. Tohtoriopintoja voidaan myöskin suorittaa muussa koti- tai ulkomaisessa yliopistossa.

Sisältö

Jatko-opinnot koostuvat vähintään 60 opintopisteen laajuisista 1) tutkimukseen orientoivista opinnoista, 2) tieteenteorian ja metodologian opinnoista, 3) substanssiopinnoista sekä 4) tohtoriopintoseminaarista. Tohtorin tutkintoon laaditaan väitöskirja, jota puolustetaan julkisesti. Lisensiaatin tutkintoon laaditaan lisensiaatintutkimus.

Jatko-opiskelija laatii yhteistyössä ohjaajansa ohjaussopimuksen, jossa sovitaan tohtorintutkintoon sisällytettävistä opinnoista sekä tohtoriopiskelijan ja ohjaajan vastuista ja velvollisuuksista.

Edellytykset

Suositeltavaa on, että ainakin osa jatko-opinnoista suoritetaan ulkomailla opiskelijavaihto-ohjelmissa tai muilla kansainvälisillä jatkokoulutuskursseilla.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Jatko-opintojen aloittamisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin suoritetut opinnot jatkotutkinnon oppialalla sekä hyväksyttävissä oleva tutkimussuunnitelma.


avaa kaikki

Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelma

Kauppatieteiden tohtorintutkinto 240 op
DPJKKKB Tieteenteorian ja metodologian opinnot 15 op
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
TAYJ11 Tieteenfilosofia, 1–10 op
DPJKKKC Substanssiopinnot 30 op
Ohjaajan kanssa erikseen sovittavia opintoja.
DPJKKK40 Substanssiopinnot, 1–30 op
DPJKKKS Jatkokoulutusseminaari 10 op
DPJKKKS Jatkokoulutusseminaari, 10 op
DPJKKKL Lisensiaatintutkimus 90 op
DPJKKKL Lisensiaatintutkimus, 90 op
DPJKKKV Väitöskirja 180 op
DPJKKKV Väitöskirja, 180 op
Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto 240 op
DPJKKPB Tieteenteorian ja metodologian opinnot 15 op
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
TAYJ11 Tieteenfilosofia, 1–10 op
DPJKKPC Substanssiopinnot 30 op
DPJKKP40 Substanssiopinnot, 1–30 op
DPJKKPS Jatkokoulutusseminaari 10 op
DPJKKPS Jatkokoulutusseminaari, 10 op
DPJKKPL Lisensiaatintutkimus 90 op
DPJKKPL Lisensiaatintutkimus, 90 op
DPJKKPV Väitöskirja 180 op
DPJKKPV Väitöskirja, 180 op
Hallintotieteiden tohtorin tutkinto 240 op
DPJKKHB Tieteenteorian ja metodologian opinnot 15 op
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
TAYJ11 Tieteenfilosofia, 1–10 op
DPJKKHC Substanssiopinnot 30 op
DPJKKH40 Substanssiopinnot, 1–30 op
DPJKKHS Jatkokoulutusseminaari 10 op
DPJKKHS Jatkokoulutusseminaari, 10 op
DPJKKHL Lisensiaatintutkimus 90 op
DPJKKHL Lisensiaatintutkimus, 90 op
DPJKKHV Väitöskirja 180 op
DPJKKHV Väitöskirja, 180 op
Johtamiskorkeakoulu