x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Bioteknologian maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- syvällinen ymmärrys biokemian ja bioteknologian alasta
- oman alan tieteellisten menetelmien hallitsemista ja kyky itsenäisesti omaksua uusia menetelmiä
- valmius tieteellisen tiedon soveltamiseen biotieteiden ja biolääketieteellisen teknologian aloilla
- hyvät tieteellisen viestinnän taidot
- edellytykset tieteelliseen jatko- tai tutkijakoulutukseen
- edellytykset toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana

Sisältö

Filosofian maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan kandidaatin tutkinnon jälkeen. Päätoimisesti opiskellen tutkinto on mahdollista suorittaa noin kahdessa vuodessa. Tutkinnossa on kolme syventävää opintosuuntavaihtoehtoa:
Bioinformatiikan opintosuunta, 120 op
Molekyylibiologian opintosuunta, 120 op
Soluteknologian opintosuunta, 120 op

Edellytykset

Maisteriopintojen suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK 180 op) tai muu soveltuva kotimainen tai ulkomainen biotieteiden, luonnontieteiden tai tekniikan kandidaatin tutkinto.

Lisätiedot

Bioteknologian tieteenala on luonteeltaan kansainvälinen. Opinnot antavat erinomaiset valmiudet sekä jatko-opintoihin että työskentelyyn niin kotimaassa kuin ulkomailla. Opetuksessa käytettävä oppimateriaali on lähes yksinomaan englanninkielistä ja osa opetuksesta toteutetaan englanniksi. Pro gradu -tutkielmat kirjoitetaan suomeksi tai englanniksi.

Tutkinto-ohjelmalla on aktiivista kansainvälistä opettaja- ja opiskelijavaihtoa mm. seuraavien yliopistojen kanssa: Glasgow, Bologna, ETH Zurich. Opiskelija voi halutessaan hakeutua vaihtoon myös muihin alan opetusta tarjoaviin ulkomaisiin yliopistoihin.


avaa kaikki

Bioteknologian maisteriopinnot

Bioinformatiikan opintosuunta
Advanced studies 78–100 ECTS
BIOADVE Elective advanced studies 10–20 ECTS
Suoritettava 10–20 opintopistettä
Any course from BIOADVM Methodology studies can be included here.
BIOOPT Optional studies 20–42 ECTS
Suoritettava 20–42 opintopistettä
Optional studies can include any appropriate Master's-level courses. The following list provides examples of available courses.
Molekyylibiologian opintosuunta
Molekyylibiologian syventävät opinnot 73–75 op
BTK4300 Genes and Genomes, 10 ECTS
BTK4311 Gene Expression, 10 ECTS
BIO4661 Tilastollinen data-analyysi, 3–5 op
BTK4032 Tutkimusprojekti, 8 op
BTK4030 Tutkielmaseminaari, 2 op
BTK4031 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Valinnaiset opinnot 45–47 op
Opiskelija valitsee vapaasti opintoja tutkinnon tavoitteisiin soveltuvalta alalta joko Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston tai muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta.
Vapaasti valittavia opintoja 0–47 op
Suoritettava 0–47 opintopistettä
Opiskelija valitsee vapaasti opintoja allaolevasta listasta tai tutkinnon tavoitteisiin soveltuvalta alalta joko Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston tai muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta.
BTK1080 Koe-eläinkurssi, 5 op
BTK4410 Cancer Biology, 4 op
BTK4320 Proteiiniteknologia, 7 op
BTK4501 Advanced immunology, 3 ECTS
BTK4090 Advanced Microscopy, 3 op
Soluteknologian opintosuunta
Valinnaiset opinnot 49–51 op
Opiskelija valitsee vapaasti opintoja tutkinnon tavoitteisiin soveltuvalta alalta joko Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston tai muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta.
Vapaasti valittavia opintoja 0–51 op
Suoritettava 0–51 opintopistettä
Opiskelija valitsee vapaasti opintoja allaolevasta listasta tai tutkinnon tavoitteisiin soveltuvalta alalta joko Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston tai muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta.
BioMediTech