x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Master's Degree Programme in Bioinformatics

Osaamistavoitteet

Bioinformatiikan maisteriohjelma opettaa teoriatietoa ja käytännön valmiuksia bioinformatiikan, laskennallisen biologia ja systeemibiologian keskeisillä alueilla. Valmistuva opiskelija osaa analysoida monin tavoin DNA- ja proteiinisekvenssejä, proteiinirakenteita sekä geenien ilmentymisdataa, ja tulkita tuloksia niiden biologisessa yhteydessä.

Sisältö

Bioinformatiikka on nuori tieteenala, joka yhdistää biologian ja lääketieteen sekä tietotekniikan, tilastotieteen ja matematiikan menetelmiä. Bioinformatiikka käyttää tietotekniikkaa hyväksi biologisessa ja biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, erityisesti laajojen biologisten ja lääketieteellisten tietoaineistojen keräämisessä, tallentamisessa ja analysoimisessa, sekä tähän liittyvässä menetelmäkehityksessä.

Opetus toteutetaan Biolääketieteellisen teknologian yksikön (ks. http://www.uta.fi/ibt/) ja Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksen (ks. http://www.it.utu.fi/) yhteistyönä.

Edellytykset

Edellytyksenä ohjelmaan valitsemiselle on alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto soveltuvalta alalta ja riittävä englannin kielen taito.

Lisätiedot

Lisätietoja saa Degree Programmes Taught in English -sivulta (ks. http://www.uta.fi/admissions/degreeprog/programmes/bioinformatics.html) sekä bioinformatiikan maisteriohjelman kotisivuilta (http://bioinformatics.fi)


avaa kaikki

Master's Degree Programme in Bioinformatics

General Studies 12–20 ECTS
Suoritettava 12–20 opintopistettä
BIOGENC Compulsory general studies 12 op
BIO0020 Orientation, 2 ECTS
KKSU1 Elementary Course 1, 3 ECTS
KKENMP3 Scientific Writing, 5 ECTS
BIOGENO Optional general studies 1–8 op
Vapaavalintainen
Optional studies 25–40 ECTS
Suoritettava 25–40 opintopistettä
BIOOPTC Compulsory Optional Studies 15–20 ECTS
Suoritettava 15–20 opintopistettä
Supplementary Studies 1–60 op
Supplementary studies may be required above the 120-ECTS minimum.
BIOI0010 Supplementary Mathematics, 3 ECTS
BioMediTech