x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Bioteknologian maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
• syvällinen ymmärrys biokemian ja bioteknologian alasta
• sivuaineiden ja tieteellisten menetelmien osaamista
• valmius tieteellisen tiedon soveltamiseen biotieteiden alalla
• hyvät tieteellisen viestinnän taidot
• edellytykset tieteelliseen jatko- tai tutkijakoulutukseen
• edellytykset toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana

Sisältö

Filosofian maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan kandidaatin tutkinnon jälkeen. Päätoimisesti opiskellen tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Tutkinnossa on kolme opintosuuntavaihtoehtoa:
Bioinformatiikan opintosuunta, 120 op
Molekyylibiologian opintosuunta, 120 op
Soluteknologian opintosuunta, 120 op

Opiskelija ilmoittaa toisen lukuvuoden keväällä oman opintosuuntavaihtoehtonsa.

Edellytykset

Maisteriopintojen suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK 180 op) tai muu soveltuva kotimainen tai ulkomainen biotieteiden tai tekniikan kandidaatin tutkinto.

Bioteknologian tieteenala on luonteeltaan kansainvälinen. Opinnot antavat erinomaiset valmiudet sekä jatko-opintoihin että työskentelyyn niin kotimaassa kuin ulkomailla. Opetuksessa käytettävä oppimateriaali on lähes yksinomaan englanninkielistä ja osa opetuksesta toteutetaan englanniksi.

Tutkinto-ohjelmalla on aktiivista kansainvälistä opettaja- ja opiskelijavaihtoa mm. seuraavien yliopistojen kanssa: Glasgow, Bologna, ETH Zurich, ja vaihtoa Tukholmaan KTH:n kanssa valmistellaan. Opiskelija voi halutessaan hakeutua vaihtoon myös muihin alan opetusta tarjoaviin ulkomaisiin yliopistoihin.

Lisätiedot

Bioteknologin filosofian maisterin (FM) tutkinnosta vastaa professori Markku Kulomaa.


avaa kaikki

Bioteknologian maisteriopinnot

Molekyylibiologian opintosuunta
Molekyylibiologian syventävät opinnot 91 op
Proteiiniteknologian työt A tai B 7 op
Suoritettava vähintään toinen työkursseista A tai B.
BTK4320 Proteiiniteknologia, 7 op
BTK4300 Geenit ja genomit, 10 op
BIO4660 Advanced Statistics, 4 ECTS
BTK4032 Tutkimusprojekti, 8 op
BTK4030 Tutkielmaseminaari, 2 op
BTK4031 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Valinnaiset opinnot 29 op
Suoritettava 29 op
BTK4330 Molecular Virology, 7 ECTS
BTK1080 Koe-eläinkurssi, 5 op
BTK4510 Nanobiotechnologies, 4 ECTS
BTK4410 Cancer Biology, 4 ECTS
BTK4500 Immunologia, 4 op
BTK4100 BioBusiness I, 4 op
BTK4110 BioBusiness II, 4 op
BTK4340 Kehitysbiologia, 7 op
BioMediTech