x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Historian maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Maisteriopintojen jälkeen opiskelija ymmärtää historiallisen tulkinnan ja päättelyn ominaispiirteet sekä historiallisen tiedon merkityksen. Hän tuntee historiantutkimuksen tietoteoreettisen perustan sekä osaa arvioida historiantutkimuksen ja tulkintojen muutoksia. Syventävissä opinnoissa opiskelijan metodologinen osaaminen vankistuu. Opiskelija kykenee suorittamaan vaativia tutkimustehtäviä sekä osallistumaan tieteelliseen keskusteluun kansainvälisessä ja monitieteisessä ympäristössä. Maisteriopintojen jälkeen opiskelija kykenee toiminaan asiantuntijatehtävissä ja on saavuttanut valmiudet oman alansa tieteellisiin jatko-opintoihin.

Sisältö

Historian maisteriopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

1. Historian syventävät opinnot (80op). Opintojen aikana kehitetään ja syvennetään historiallista ajattelua perehtymällä historiateoriaan ja historiankirjoituksen historiaan sekä tekemällä pro gradu -tutkielma. Graduseminaarissa harjoitellaan tieteellistä argumentointia sekä suullisesti että kirjallisesti, ja syvennytään historiantutkimuksen metodologisiin ja tutkimuseettisiin kysymyksiin. Tutkielman aihepiirin tuntemusta syvennetään erikoistumisopinnoissa, joihin voi yhdistää myös työharjoittelun tai muita työelämätaitoja kehittäviä opintosuorituksia.

2. Valinnaiset opinnot (40 op). Opinnot koostuvat opiskelijan vapaasti valitsemista opinnoista. Opettajaksi opiskelevat suorittavat opettajan pedagogiset opinnot (35 op).


avaa kaikki

Historian maisteriopinnot

Maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40– op
Valinnaisia opintoja on mahdollista valita sekä oman että muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö