x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Logopedian maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Logopedian maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja näkemys logopedian tutkimus- ja sovellusaloista ja hän osaa tarkastella ja analysoida niitä kriittisesti. Hän pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja hallitsee tieteellisen argumentoinnin. Hän pystyy hyödyntämään aiempaa tutkimusta suhtautumalla toisen tekemään työhön kriittisesti mutta kunnioittavasti ja ymmärtää elinikäisen oppimisen merkityksen osanan asiantuntijuutta.

Sisältö

Maisteriopinnot koostuu seuraavista opinnoista:
- Logopedian syventävät opinnot 100 op
- Maisterivaiheen valinnaiset opinnot 20 op
yht. 120 op


avaa kaikki

Logopedian maisteriopinnot

Maisteriopintojen valinnaiset opinnot 20 op
Suositellaan eritysesti psykologian, kielitieteen tai sosiaalityön aineopintoja, logopedian erityiskysymyksiä, Ykyn teemaopintoja tai S12A Moniammatilliset johtamisopinnot (10 op) opintojaksoa
LOGS12 Valinnaisia opintoja, 10–20 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö