x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen, sosiaaliantropologian tai nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen laaja-alaiset ja erityisosaamista edellyttävät, itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perustan muodostavat käsitteet, menetelmät ja tiedot. Hän ymmärtää oppialalleen tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaa kriittisesti sekä etsiä, analysoida ja tuottaa uutta tietoa. Maisteriopinnoissa omaksuttujen taitojen avulla hän kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä osallistumaan uutta tietoa luovaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Itsenäisesti vaativissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä hän kykenee johtamaan itseään, asioita ja muita sekä tarkastelemaan sosiaalisia ilmiöitä uutta tietoa ja uusia ratkaisuja tuottavista näkökulmista. Hänellä on monipuoliset vuorovaikutustaidot ja hän osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti. Hän kehittää itsenäisesti omaa asiantuntijuuttaan. Opiskelijalla on perusvalmius sosiaalitieteiden tohtoriopintoihin pääaineenaan sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia, sukupuolentutkimus tai sosiaaliantropologia.

Sisältö

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopintojen opintosuunnat:

- Sosiaalipolitiikan opintosuunta (Tampere ja Pori)
- Sosiaalipsykologian opintosuunta (Tampere)
- Sosiologian opintosuunta (Tampere ja Pori)
- Sukupuolentutkimuksen opintosuunta (Tampere)
- Sosiaaliantropologian opintosuunta (Tampere)
- Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta(Tampere)

Edellytykset

Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelman jälkeen opiskelijat siirtyvät Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopintoihin. Opiskelijat valitsevat maisteriopintojen opintosuunnan pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden keväällä ja suorittavat opintosuunnan edellyttämät opinnot kolmannen opintovuoden aikana. Tarvittaessa opintosuuntavalinnoissa huomioidaan aineopintotasoisten, erikseen määriteltävien alakohtaisten opintojaksojen, sekä kandidaattiohjelman yhteisen jakson arvosanojen painotettu keskiarvo. Ks. lisätietoa opintosuunnan valinnasta:
http://www.uta.fi/yky/sos/kaytannot/hakeminen_opintosuuntiin.html

Tämän lisäksi opiskelija voi tämän jälkeen hakea opintosuunnan vaihtoa keväisin erillishaun hakuaikana.

Muista tutkinto-ohjelmista siirtyvien valintaperusteet päätetään valintaperusteiden hyväksymisen yhteydessä.Lisätietoja valintaperusteista:
http://www.uta.fi/opiskelijaksi/


avaa kaikki

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot

Sosiaalipolitiikan opintosuunta
Sosiaalipolitikan syventävät opinnot 80 op
Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
SOSM5 Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
SOSM6 Sosiaalitieteiden teoria III 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritetaan valinnaisia opintoja joko sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa voi olla opintosuuntakohtaisia suosituksia, ks. s?hk?inen opinto-opas.
Sosiaalipsykologian opintosuunta
Sosiaalipsykologian syventävät opinnot 80 op
Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
SOSM5 Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
SOSM6 Sosiaalitieteiden teoria III 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritetaan valinnaisia opintoja joko sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa voi olla opintosuuntakohtaisia suosituksia, ks. s?hk?inen opinto-opas.
Sosiologian opintosuunta
Sosiologian syventävät opinnot 80 op
Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
SOSM5 Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
SOSM6 Sosiaalitieteiden teoria III 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritetaan valinnaisia opintoja joko sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa voi olla opintosuuntakohtaisia suosituksia, ks. s?hk?inen opinto-opas.
Sukupuolentutkimuksen opintosuunta
Sukupuolentutkimuksen syventävät opinnot 80 op
Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
SOSM5 Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
SOSM6 Sosiaalitieteiden teoria III 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritetaan valinnaisia opintoja joko sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa voi olla opintosuuntakohtaisia suosituksia, ks. s?hk?inen opinto-opas.
Sosiaaliantropologian opintosuunta
Sosiaaliantropologian syventävät opinnot 80 op
Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
SOSM5 Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
SOSM6 Sosiaalitieteiden teoria III 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritetaan valinnaisia opintoja joko sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa voi olla opintosuuntakohtaisia suosituksia, ks. s?hk?inen opinto-opas.
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen syventävät opinnot 80 op
Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
SOSM5 Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
SOSM6 Sosiaalitieteiden teoria III 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritetaan valinnaisia opintoja joko sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa voi olla opintosuuntakohtaisia suosituksia, ks. s?hk?inen opinto-opas.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö