x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Puheviestinnän maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Puheviestinnän maisteriopinnot suorittanut osaa analysoida ja arvioida erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä viestiä niissä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti viestinnän eettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa soveltaa puheviestinnällistä tietoa eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla esimerkiksi konsultoinnissa, työyhteisön kehittämisessä, tiedottamisessa, PR-tehtävissä tai ihmissuhdetyössä sekä puheviestinnän opetuksessa. Hän kykenee johtamaan alaan liittyviä kehittämis-, suunnittelu- tai koulutusprojekteja sekä tekemään puheviestinnän tieteellistä tutkimusta. Lisäksi opiskelija saa riittävät valmiudet akateemisiin jatko-opintoihin.

Edellytykset

Puheviestinnän syventäviin opintoihin tulevalla opiskelijalla tulee olla suoritettuna aineopintojen puheviestinnän opintokokonaisuus (25 op) sekä tutkimustyön perusteet JOVAT1 ja kandidaattiseminaari. Mikäli opiskelijalla ei ole aikaisempia puheviestinnän opintoja, hän suorittaa siltaopintoina JOVP2 sekä puheviestinnän opintokokonaisuuden (25 op).

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Puheviestinnän maisteriopintoihin valitaan oman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden lisäksi myös muita opiskelijoita erillishaun kautta. Erillishaun valintaperusteet löytyvät vuosittain ilmestyvästä Tampereen yliopiston valintaoppaasta. Erillishaun kautta suoraan maisteriopintoihin valituille kuuluu mahdollisesti lisäksi aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, jotka määritellään opiskelijan opiskelutaustan mukaan. Ulkomailla alemman tutkinnon suorittaneet voivat joutua täydentämään kieliopintoja.


avaa kaikki

Puheviestinnän maisteriopinnot

Puheviestinnän syventävät opinnot 100–110 op
Suoritettava 100–110 opintopistettä
Valinnaiset opinnot 10–20 op
Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja omien tavoitteidensa mukaisesti.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö