x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittanut maisteri:

•kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
•kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
•osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
•kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
•kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
•pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
•hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella ranskan kielen maisteriopinnot suorittaneella filosofian maisterilla on seuraavat oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan sisältöön liittyvät taidot:

-osaa tuottaa hyvää ranskan kieltä monissa erilaisissa konteksteissa
-hallitsee valitsemansa tutkimusalan teorioita ja menetelmiä, ja kykenee soveltamaan tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun
-pystyy toimimaan ranskan kielen asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä
-osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä ja tuoda esiin kieliasiantuntijan näkökulmia ammatillisessa kontekstissa


avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö