x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittanut maisteri:
• kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
• kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
• osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
• kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
• kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
• pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
• hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

FM-tutkinnon suorittaneella on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Opiskelija
• osaa kommunikoida sujuvasti saksaksi vaativissa akateemisissa ja työelämään liittyvissä viestintätilanteissa
• osaa analysoida saksankielisiä tieteellisiä tekstejä ja arvioida niiden merkitystä oman erikoisalansa näkökulmasta
• osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää saksankielisen tieteellisen tutkimuksen
• tuntee oman erikoisalansa (talousviestintä, saksa vieraana kielenä tai kirjallisuus ja kulttuuri) keskeisiä teorioita ja metodeja ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan.


avaa kaikki

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Metodiopinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot 80 op
Tutkielmaopinnot 40 op
SAKS5 Seminaari II, 5 op
Saksan kielen ja kulttuurin syventävien opintojen vaihtoehtoiset opinnot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
Suoritetaan neljä opintojaksoa (yht. 20 op) seuraavista. Opiskelija voi halutessaan suorittaa opintoja myös useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
SAKW Talousviestintä 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta
SAKD Vieraan kielen opettaminen 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta
SAKK Kirjallisuus ja kulttuuri 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö