x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittanut maisteri:

•kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
•kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
•osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
•kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
•kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
•pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
•hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Pohjoismaisten kielten maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on

-kyky toimia sujuvasti ruotsin kielellä vaativissakin viestintätilanteissa
-perustiedot vähintään yhdestä sukukielestä
-valmiudet toimia pohjoismaisen kieli- ja kulttuurialueen asiantuntijana ja oman alansa kehittäjänä
-kyky analysoida, tulkita ja tuottaa tieteellistä tekstiä
-kyky analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
-kyky sovetaa tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla
-syvällinen tuntemus ja ymmärrys nordistiikasta tutkimusalana
-jatko-opintokelpoisuus


avaa kaikki

Pohjoismaisten kielten maisteriopinnot

Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot 80 op
POHS1 Kieli ja yhteiskunta, 5 op (1.slk / 1.klk)
POHS2 Metodologia, 5 op (1.slk / 1.klk)
POHS3 Retoriikka ja argumentaatioanalyysi, 5 op (1.slk / 1.klk)
POHS4 Sukukieli II, 5 op (1.slk / 1.klk)
Tutkielmaopinnot 40 op
POHS5 Seminaari II, 10 op (2.slk / 2.klk)
POHS6 Pro gradu -tutkielma, 30 op (2.slk / 2.klk)
Metodiopinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit, 5 op (1.slk / 1.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö