x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä valmistunut filosofian maisteri:

- kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
- kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
- osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
- kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
- kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
- pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
- hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittanut filosofian maisteri:

- osaa selittää ammattimaisen käännös- ja tulkkaustoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä
- osaa toimia kääntäjänä tai tulkkina valitsemallaan erikoisalalla omissa työkielissään
- osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
- osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
- osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
- tiedostaa kääntäjän tai tulkin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
- osaa tuottaa tilanteeseen sopivaa ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä
- tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
- kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja tulkkaukseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.


avaa kaikki

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Englannin kääntäminen ja tulkkaus
Englannin kääntämisen ja tulkkauksen syventävät opinnot 85 op
Suoritettava metodiopinnot, tutkielmaopinnot, työelämäopinnot ja yksi erikoisaloista.
Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen 35– op
Vaihtoehtoiset opinnot 15– op
Suoritettava 15 op sisältäen toisen seminaareista ja kääntäminen B-työkieleen opintojakson.
Seminaari 5– op
Suoritettava toinen seminaareista
Kääntäminen B-työkieleen 5– op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava oman B-työkielen mukainen opintojakso.
Valinnaiset opinnot 35– op
Kääntäjän suomen opinnot II 10– op
Suoritettava TRSU03 ja yksi opintojakso vaihtoehtoisista opinnoista.
Vaihtoehtoiset opinnot 5– op
Suoritettava 5 opintopistettä
Ranskan kääntäminen
Ranskan kääntämisen syventävät opinnot 85– op
Valinnaiset opinnot 35– op
Kääntäjän suomen opinnot II 10– op
Suoritettava TRSU03 ja yksi opintojakso vaihtoehtoisista opinnoista.
Vaihtoehtoiset opinnot 5– op
Suoritettava 5 opintopistettä
Ruotsin kääntäminen
Ruotsin kääntämisen syventävät opinnot 85 op
Valinnaiset opinnot 35– op
Kääntäjän suomen opinnot II 10– op
Suoritettava TRSU03 ja yksi opintojakso vaihtoehtoisista opinnoista.
Vaihtoehtoiset opinnot 5– op
Suoritettava 5 opintopistettä
Saksan kääntäminen ja tulkkaus
Saksan kääntämisen ja tulkkauksen syventävät opinnot 85– op
Suoritettava metodiopinnot, tutkielmaopinnot ja yksi erikoisaloista.
Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen 35– op
Vaihtoehtoiset opinnot 15– op
Suoritettava 15 op sisältäen toisen seminaareista ja kääntäminen B-työkieleen opintojakson.
Seminaari 5– op
Suoritettava toinen seminaareista
Kääntäminen B-työkieleen 5– op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava oman B-työkielen mukainen opintojakso.
Valinnaiset opinnot 35– op
Kääntäjän suomen opinnot II 10– op
Suoritettava TRSU03 ja yksi opintojakso vaihtoehtoisista opinnoista.
Vaihtoehtoiset opinnot 5– op
Suoritettava 5 opintopistettä
Venäjän kääntäminen ja tulkkaus
Venäjän kääntämisen ja tulkkauksen syventävät opinnot 85– op
Suoritettava metodiopinnot, tutkielmaopinnot ja yksi erikoisaloista.
Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen 35– op
Vaihtoehtoiset opinnot 15– op
Suoritettava 15 op sisältäen toisen seminaareista ja kääntäminen B-työkieleen opintojakson.
Seminaari 5– op
Suoritettava toinen seminaareista
Kääntäminen B-työkieleen 5– op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava oman B-työkielen mukainen opintojakso.
Valinnaiset opinnot 35– op
Kääntäjän suomen opinnot II 10– op
Suoritettava TRSU03 ja yksi opintojakso vaihtoehtoisista opinnoista.
Vaihtoehtoiset opinnot 5– op
Suoritettava 5 opintopistettä
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö