x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä valmistunut filosofian maisteri:

- kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
- kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
- osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
- kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
- kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
- pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
- hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot suorittanut filosofian maisteri:

- osaa käyttää englannin kieltä erittäin hyvin ja tilanteeseen sopivasti monissa erilaisissa konteksteissa.
- hallitsee valitsemansa englannin kielen tai kirjallisuuden tutkimuksen erityisalan tieteelliset menetelmät ja osaa soveltaa tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun.
- kykenee toimimaan englannin kielen tai kirjallisuuden asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä.
- osaa tehdä itsenäistä tutkimusta omalla tieteenalallaan.
- kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia englannin kieleen ja englanninkieliseen kirjallisuuteen ja hänellä on valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.


avaa kaikki

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot

Englannin kielen ja kirjallisuuden syventävät opinnot 80– op
Pakolliset opinnot 80– op
ENGS3 Metodiopinnot, 5 op
Vaihtoehtoiset opinnot 25– op
Suoritettava vähintään 20 op kohdasta Teemat ja yksi opintojakso kohdasta Kirjatentit ja esseet.
Teemat 20– op
ENGS53 Työharjoittelu, 5 op
Vapaaehtoiset opinnot
Suoritettava 0–10 allaolevaa
ENGS14 Muita syventäviä opintoja, 1–10 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö