x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, hypermedian suuntautumisvaihtoehto

Osaamistavoitteet

Hypermedian suuntautumisvaihtoehdon suorittava opiskelija opiskelee 120 opintopisteen laajuisen maisterintutkinnon. Maisterin tutkinnon pääaineena on informaatiotutkimus.

Opinnoissa keskitytään uusmediaan eli vuorovaikutteiseen digitaaliseen mediaan eri muodoissaan. Opinnoissa keskeistä on vahva tutkimusorientaatio. Opintojen kuluessa kehitetään valmiuksia suuntautua alueen jatko-opintoihin, sekä toimimiseen asiantuntijana uusiin mediamuotoihin liittyvissä kysymyksissä.

Alueen opinnoissa menestyminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja kysyä itsenäiseen ajatteluun sekä eri tieteenalojen tietämyksen luovaan soveltamiseen.

Sisältö

Keskeisiä jaksoilla tarkasteltavia aihealueita ovat Internetin, sosiaalisen verkkomedian, avoimen tietoyhteiskunnan ja digitaalisten pelien tutkimukseen liittyvät kysymykset. Vuorovaikutteinen ja verkottunut media on nopeasti laajeneva ja monimuotoinen tutkimuskenttä. Parhaan käsityksen alueen tutkimuksesta saa perehtymällä hypermedialaboratoriossa tehtyyn tutkimukseen ja tutkimusjulkaisuihin (verkossa osoitteen www.uta.fi/hyper alla).

Hypermedian suuntautumisvaihtoehdon suorittava opiskelija opiskelee 120 opintopisteen laajuisen maisterintutkinnon, jonka rakenne on seuraava:
- Hypermediaan syventävät opinnot 40 op
- pro gradu tutkielma 40 op
- muut opinnot 40 op

Suuntautumisvaihtoehtoon on erillishaku keväisin. Kursseille otetaan ensisijaisesti ohjelmaan valittuja opiskelijoita. Informaatiotutkimuksen muut pääaineopiskelijat ja muiden oppiaineiden opiskelijat voivat osallistua jaksoille, mikäli ryhmässä on tilaa.


avaa kaikki

Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, hypermedian suuntautumisvaihtoehto

INFOH5 Tutkimusmenetelmät, 10 op
INFOH6 Graduseminaari, 10 op
INFOH7 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos