Luonnontieteiden tiedekunta

Tiedekunnan yhteystiedot löytyvät tiedekunnan sivulta.

Luonnontieteiden tiedekunta (LUO) kouluttaa matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden huippuasiantuntijoita, joiden osaamisella on keskeinen rooli digitalisoituvan yhteiskunnan kehityksessä. Tiedekunnan opetus ja tutkimus vastaavat tulevaisuuden digitalisoituvan yhteiskunnan haasteisiin.

Luonnontieteiden tiedekunnassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin, filosofian maisterin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Tiedekunnasta valmistuvat henkilöt voivat työskennellä mm. eri alojen yrityksissä, oppilaitoksissa tai tutkimuskeskuksissa, esimerkiksi projektipäälliköinä, matematiikan opettajina, tutkijoina, ohjelmistosuunnittelijoina tai data-analyytikkoina.

LUO:ssa on kaksi kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa. Ne ovat

  • Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
  • Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma.

Maisteriopintosuunta valitaan opintojen kuluessa.

LUO:ssa on myös kaksivuotisia maisterikoulutuksia, joista osa on englanninkielisiä. Maisterikoulutukset ovat

  • Matematiikan maisterikoulutus
  • Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutus
  • Master’s Degree Programme in Computational Big Data Analytics
  • Master’s Degree Programme in Software Development

Luonnontieteiden tiedekunnassa tietojenkäsittelytieteiden kandidaattitutkinnon suorittanut opiskelija voi halutessaan jatkaa opintojaan viestintätieteiden tiedekunnan Human-Technology Interaction -maisteriohjelmassa.

Luonnontieteiden tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset (entisen SIS-yksikön määräykset) lukuvuosille 2015-2018 löytyvät yleiset määräykset -sivulta.

Tohtorin tutkinnon voi suorittaa

  • Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelmassa.

Opiskeluun liittyviä ohjeita löydät tiedekunnan opiskelusivuilta (entisen SIS-yksikön sivut) sekä tutkinto-ohjelmakohtaista tietoa kunkin tutkinto-ohjelman omilta sivuilta. Lisätietoja valinnaisina opintoina suoritettavissa olevista opintokokonaisuuksista löydät Valinnaiset opinnot -sivulta. Tohtorikoulutusta koskevat ohjeet löytyvät Tohtoriopinnot-sivuilta.

Opintoihin liittyviä yhteisiä ohjeita löytyy puolestaan yliopiston opiskelusivuilta.

Kevään 2017 aikana kaikkia näitä opiskelun ohjeita siirretään syksyllä 2017 julkaistavaan Opiskelun oppaaseen.

Luonnontieteiden tiedekunta