x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta on noin 1400 opiskelijan ja 200 työntekijän tutkimus- ja oppimisyhteisö, jossa koulutetaan maailmaa monipuolisesti ymmärtäviä, aktiivisia kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia.

Kasvatustieteiden opinnoissa tarkastellaan kasvatus-, koulutus- ja oppimisprosesseja yhteiskunnassa, organisaatioissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelija voi syventyä esimerkiksi koulutuksen hallintaan ja koulutuspolitiikkaan, erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaan kasvatukseen ja opetukseen tai aikuis- ja ammattikasvatukseen. Opinnoissa painottuvat monimuotoinen ja erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuva elinikäinen oppiminen ja kasvatus sekä niiden yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja sosiaaliset perusteet.

Kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuva opiskelija tutkii kasvatuksen ja yhteiskunnan ilmiöitä kriittisesti, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja omalla toiminnallaan rakentaa eettisesti kestävää kasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuutta. Hän ymmärtää kasvatuksellisen vuorovaikutuksen merkityksen ja tukee kasvatettavan ja ohjattavan yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Hän kehittää organisaatioita moniammatillisesti yhteistyössä muiden kanssa. 

Kasvatustieteiden tiedekunnan osana toimii Tampereen yliopiston normaalikoulu. Siellä järjestetään opettajankoulutuksen opetusharjoittelua ja tehdään opetukseen ja oppimiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä.

Kasvatustieteiden tiedekunta