x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Tutkintoja koskevat yleiset määräykset (pdf 32 kB.)

Viestinnän, median ja teatterin yksikössä (CMT) tutkitaan ja opiskellaan viestintää, mediaa ja teatteria sekä ilmaisukeinoina että yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä. Yksikössä Tampereen yliopiston pitkä yhteiskuntatieteellinen perintö yhdistyy humanististen tieteiden ja kulttuurintutkimuksen lähestymistapoihin.

Yksikössä on kolme koulutusalaa: yhteiskuntatieteellinen, humanistinen ja teatterin ala. Yksikön koulutuksiin liittyy vahvasti ammatillinen ulottuvuus, ja yksiköstä valmistutaan tyypillisesti toimittajiksi, valokuvaajiksi, viestinnän ja kulttuurin asiantuntijoiksi sekä näyttelijöiksi. Oppiaineita yhdistää todellisuuden tutkiminen ja esitysten rakentaminen tuosta todellisuudesta, ammattien julkinen luonne ja niihin liittyvä konkreettinen taitoulottuvuus, yhteiskunnallisuus sekä viestinnän ymmärtäminen merkitysten näkökulmasta: kuvina, sanoina ja tarinoina.

Koulutusalojen mukaan yksiköstä valmistuu yhteiskuntatieden kandidaatteja (YTK) ja maistereita (YTM), filosofian maistereita (FM) sekä teatteritaiteen kandidaatteja (TeK) ja maistereita (TeM). 

CMT:n tutkimuksen painopisteitä ovat

  • joukkoviestinnän, mediakulttuurin ja esittävän kulttuurin rakenteet, sisällöt ja käyttö
  • journalismin asema demokratiassa sekä sen tuotantoprosessit ja esitysmuodot eri medioissa
  • mediaetiikka, median sääntely ja mediakritiikki
  • poliittinen viestintä
  • ammatillinen puheviestintä

Viestinnän, median ja teatterin yksikköön kuuluu myös kaksi tutkimuskeskusta: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus ja Tutkivan teatterityön keskus. Kaikkiaan CMT:ssä työskentelee 12 professoria ja yli 70 muuta opettajaa ja tutkijaa.

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö