x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli ja teksti eivät ole vain kommunikaation välineitä vaan ne ovat myös keinoja rakentaa todellisuutta sekä ylläpitää, uusintaa ja kyseenalaistaa valtasuhteita ja hierarkioita. Kieli ja tekstit ovat maailmaa ymmärtävien maailman muuttajien tärkeimpiä työvälineitä. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön koulutustehtävä on kielen, kääntämisen ja kirjallisuuden asiantuntijoiden kouluttaminen sellaisiin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeisiin tehtäviin, joissa syvällinen kielen ja kulttuurin asiantuntemus, kansainvälisyys ja kulttuurinen ymmärtäminen ovat keskeisiä. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä tutkitaan kieltä ja tekstejä, jotka mahdollistavat yhteiskunnan ja sen instituutioiden olemassaolon ja toiminnan.

Humanistisen alan perustutkinnot ovat laaja-alaisia tieteellisiä tutkintoja, jotka antavat mahdollisuuden suuntautua useille eri aloille. Tutkinto-ohjelman omien opintojen lisäksi valinnaisilla opinnoilla on merkitystä työelämään sijoittumisessa. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä valmistuvista monet sijoittuvat mm. opetustehtäviin sekä käännös- ja tulkkausalalle, mutta humanistisen alan asiantuntemusta tarvitaan myös sellaisilla yhteiskunnan aloilla kuin kulttuurihallinnossa, kirjasto- ja informaatiopalveluissa, tiedotus- ja viestintäalalla, vapaassa sivistystyössä sekä kansainvälisen toiminnan eri sektoreilla. Osa tutkinnon suorittaneista sijoittuu myös opetus-, tutkimus- ja hallintotehtäviin yliopistoissa.

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö