x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtamiskorkeakoulu

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu (JKK) perustuu ainutlaatuiseen ”kolmesta yksi” -ajatteluun. Johtamiskorkeakoulu opettaa ajattelemaan yhteiskuntien kehitystä talouden, politiikan ja hallinnon muodostamana kokonaisuutena. Yksikön tehtävänä on etsiä totutut rajat ylittäviä johtamisen, hallinnon ja politiikan toimintamalleja sekä kouluttaa nopeasti muuttuvan maailman dynamiikkaa ymmärtäviä johtajia ja asiantuntijoita. 

Johtamiskorkeakoulussa on lähes 3500 opiskelijaa ja se on Tampereen yliopiston yhdeksästä tieteenalayksiköstä suurin. JKK:ssa opiskellaan kolmessa eri tutkinto-ohjelmassa. Laaja-alaiset hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmat tarjoavat hyvän pohjan, josta käsin tarkastella yhteiskunnan eri ilmiöitä. Näiden tutkinto-ohjelmien sijoittuminen samaan yksikköön antaa uudenlaisia mahdollisuuksia tuottaa sekä tieteidenvälistä että julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä opetuksessa ja tutkimuksessa. 

JKK:ssa on kolme hakukohdetta: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma, kauppatieteiden tutkinto-ohjelma ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma. Kandidaatintutkinto (180 op) suoritetaan laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa. Maisterintutkinto (120 op) suoritetaan jossakin tutkinto-ohjelman maisteriopintosuunnassa.

Hallintotieteiden maisteriopintosuunnat ovat  hallintotiede, julkisoikeus, julkinen talousjohtaminen, kunta- ja aluejohtaminen sekä ympäristön ja alueiden politiikka. Kauppatieteissä on seitsemän maisteriopintosuuntaa: yrityksen laskentatoimi, markkinointi, yritysjuridiikka ja vero-oikeus, taloustiede, vakuutus ja riskienhallinta, yrityksen johtaminen sekä vastuullinen liiketoiminta. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opintosuunnat ovat valtio-oppi ja kansainvälinen politiikka.

Tutkintoja koskevat määräykset.

Johtamiskorkeakoulu