x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä (YKY) Tampereen yliopiston vankka yhteiskuntatieteellinen tutkimus yhdistyy humanististen tieteiden perinteisiin. Noin 2700 opiskelijan sekä 300 tutkijan ja opettajan tiedeyhteisössä opiskellaan ja tutkitaan monipuolisesti yhteiskunnan ja ihmisen välisiä suhteita ja niiden muutoksia. Yksikössä suoritetaan tutkintoja kolmella eri tieteenalalla: humanistisella, yhteiskuntatieteellisellä ja psykologian alalla.

Tutkintoihin johtava koulutus järjestetään yksikön kuudessa eri tutkinto-ohjelmassa: filosofian, historian, logopedian, sosiaalitieteiden, sosiaalityön ja psykologian tutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-ohjelmien omien opintosisältöjen lisäksi opiskelijat tutustuvat yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tutkimukseen, suomalaisen yhteiskunnan historiaan, yhteiskunnasta ja ihmisistä kerättyyn ja tuotettuun tietoon ja tiedon tuottamisen tapoihin sekä etiikan ja yhteiskuntafilosofian kautta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteisiin.

Tutkintojen valinnaisten opintojen kautta opiskelija voi suunnata osaamistaan yksilöllisesti oman mielenkiintonsa ja tavoitteidensa mukaan. Valinnaisia opintoja on mahdollista suorittaa oman yksikön opetustarjonnasta tai jostain yliopiston muusta tieteenalayksiköstä. Tutkintoihin kuuluvat opinnot määritellään yksityiskohtaisesti kunkin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa.

Opinnoista työelämään

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö kouluttaa työelämän eri sektoreille kriittisesti ja itsenäisesti ajattelevia asiantuntijoita, jotka hallitsevat laajoja kokonaisuuksia, ymmärtävät yhteiskuntaa monipuolisesti ja tuntevat keinoja sen muuttamiseen. Psykologian, sosiaalityön ja logopedian ohjelmat tuottavat lisäksi asetukseen perustuvan ammattipätevyyden.

Yksikön tutkinto-ohjelmissa on mahdollista suuntautua myös aineenopettajaksi. Maisterin tutkinto filosofian, historian tai psykologian tutkinto-ohjelmissa tuottaa yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa kyseisten opetettavien aineiden kelpoisuuden. Opetettavan aineen opinnot voi suorittaa myös yhteiskuntaopissa ja elämänkatsomustiedossa. Opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan opinto-oikeutta opintojen kuluessa.

Tarkempaa tietoa opiskelusta yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä löytyy yksikön omilta Opiskelu-sivuilta.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö