x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Tutkintoja koskevat yleiset määräykset (pdf 35 kB.)

Viestinnän, median ja teatterin yksikössä (CMT) tutkitaan ja opiskellaan viestintää, mediaa ja teatteria sekä ilmaisukeinoina että yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä. Yksikössä Tampereen yliopiston pitkä yhteiskuntatieteellinen perintö yhdistyy humanististen tieteiden ja kulttuurintutkimuksen lähestymistapoihin.

Yksikössä on kolme koulutusalaa: yhteiskuntatieteellinen, humanistinen ja teatterin ala. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään tiedotusopin, puheviestinnän, teatterin ja draaman tutkimuksen sekä teatterityön oppiaineissa. Lisäksi tarjolla on mediakasvatuksen, mediakulttuurin ja visuaalisen journalismin opintoja. Niistä kaikkiin liittyy vahvasti ammatillinen koulutusulottuvuus, ja yksiköstä valmistutaan tyypillisesti toimittajiksi, valokuvaajiksi, viestinnän ja kulttuurin asiantuntijoiksi sekä näyttelijöiksi. Oppiaineita yhdistää todellisuuden tutkiminen ja esitysten rakentaminen tuosta todellisuudesta, ammattien julkinen luonne ja niihin liittyvä konkreettinen taitoulottuvuus, yhteiskunnallisuus sekä viestinnän ymmärtäminen merkitysten näkökulmasta: kuvina, sanoina ja tarinoina.

Koulutusalojen mukaan yksiköstä valmistuu yhteiskuntatieden kandidaatteja (YTK) ja maistereita (YTM), humanististen tieteiden kandidaatteja (HuK) ja filosofian maistereita (FM) sekä teatteritaiteen kandidaatteja (TeK) ja maistereita (TeM). Näitä tutkintoja koskevat yleiset määräykset on hyväksytty yksikön johtokunnassa 14.6.2012.

CMT:n tutkimuksen painopisteitä ovat

  • joukkoviestinnän, mediakulttuurin ja esittävän kulttuurin rakenteet, sisällöt ja käyttö
  • journalismin asema demokratiassa sekä sen tuotantoprosessit ja esitysmuodot eri medioissa
  • mediaetiikka, median sääntely ja mediakritiikki
  • poliittinen viestintä
  • ammatillinen puheviestintä

Viestinnän, median ja teatterin yksikköön kuuluu myös kaksi tutkimuskeskusta: Journalistiikan, viestinnän ja median tutkimuskeskus ja Tutkivan teatterityön keskus. Kaikkiaan CMT:ssä työskentelee 12 professoria ja yli 70 muuta opettajaa ja tutkijaa.

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö