x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö (HES) on terveysalan monitieteinen koulutus- ja tutkimusyksikkö. Yksikössä tutkitaan terveyteen vaikuttavia tekijöitä, terveyden edistämisen ja tautien ehkäisyn keinoja ja vaikuttavuutta, terveydenhuollon ja terveyspolitiikan eri alueita sekä hoitamisen, terveyden ja ihmisen hyvän olon perusteita. Yksikön keskeisiä tutkimusalueita ovat syöpien syiden ja esiintyvyyden tutkimus, lasten ja nuorten terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkimus, perheiden hoidon tutkimus, vanhenemisen ja ikääntyvän yhteiskunnan tutkimus ja terveydenhuoltotutkimus.

Terveystieteiden yksikössä koulutetaan terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita hoitotieteessä sekä kansanterveystieteessä. Hoitotyön johtamisen opintosuunta tähtää hallinnollisten ja hoitotyön johtotehtävien lisäksi tutkimus- ja suunnittelutehtäviin. Hoitotyön opettamisen opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa opettajia ammattikorkeakouluihin, terveydenhuoltoalan oppilaitoksiin sekä erilaisiin terveydenhuollon suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Kansanterveystieteen koulutusohjelman tavoite on kouluttaa asiantuntijoita kansallisiin ja kansainvälisiin väestön terveyden edistämiseen liittyviin arviointi-, kehittämis-, suunnittelu-, tutkimus- ja opetustehtäviin.

Terveystieteiden koulutusohjelmien toteuttamiseen osallistuvat biometrian/biostatistiikan, epidemiologian, gerontologian, hoitotieteen, kansanterveystieteen, sosiaalipsykiatrian, sosiaali- ja terveyspolitiikan, terveystaloustieteen ja työterveyden oppialat. Terveystieteiden tutkinto-ohjelmissa on mahdollista suorittaa terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus, joka yhdessä pedagogisten opintojen ja maisteriopintojen kanssa antaa terveystiedon opettajakelpoisuuden. Useat yksikön tarjoamista opintojaksoista sekä terveystiedon opintokokonaisuus ovat vapaasti valittavissa yliopiston eri yksiköiden opiskelijoiden valinnaisiksi opinnoiksi.  

Yksikön opetus ja tutkimus on leimallisesti kansainvälistä. Yksikössä on sekä kansainvälinen maisteriohjelma että kansainvälinen tohtorikoulutusohjelma. Kansainvälinen maisteriohjelma Master's Degree Programme in Health Sciences (Public Health/International Health) tarjoaa maisterintutkintoon tähtääviä opintoja kahdesta valinnaisesta opintosuunnasta, joista vähintään toinen  toteutetaan joka toinen vuosi. Suomenkielisen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat valita opintoja myös kansainvälisen maisteriohjelman opintotarjonnasta.

Terveystieteiden yksikössä on kaksi tohtoriohjelmaa: terveystieteiden tohtoriohjelma ja lääketieteen tohtoriohjelma. Terveystieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa terveystieteiden tohtorin ja lisensiaatin sekä filosofian tohtorin ja lisensiaatin tutkinnot. Lääketieteen tohtoriohjelmassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin tutkinnon. Terveystieteiden yksikössä järjestetään runsaasti tohtoriopintoja, joista monet kurssit ovat avoimia myös perustutkinto-opiskelijoille. Lisäksi yksikössä tarjotaan täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveysjohtamisen sekä terveystiedon alalta.

Terveystieteiden yksikkö